Asosiy Maktab
Asosiy sahifa \ BIZNING AFZALLIKLAR

BIZNING AFZALLIKLAR

Biz o’quvchilarimizning faqatgina kerakli axborotlarni olishlari, ilmiy va amaliy bilim egallashlari bilan bir qatorda savodxon va ravon nutq egasi bo’lishlariga qayg’uramiz. Shuning uchun ham bizning xodimlarimiz malakali mutaxassis bo’lish bilan birga, har bir tarbiyalanuvchi va o’quvchilarga alohida yondasha oladigan savodxon shaxslardir.

Biz o’quvchilarimizni hayotning turli vaziyatlarida o’zida ishonch his qilishlarini va olgan bilimlari va tajribalarini muvaffaqiyatli hayotga tatbiq qilishlarida qiyinchilikka duch kelmasliklariga intilmoqdamiz.Shuning uchun o’quvchilarimiz ta’lim jarayonida kommunikativ ko’nikmalarni charxlash,xalqaro usul va yo’nalishda, notiqlik san’atini shakllantirgan holda bilim olish imkoniga ega bo’ladilar.

Our students take an activBizning o’quvchilarimiz xalqaro fan olimpiadalari va musobaqalarda faol ishtirok etadilar va sovrinli o’rinlar egallaydilar. Jumladan:
Sasmo, Hippo, Simos, AMO, DOKA, American Math Olympiad, FEMO, Kangaroo, VANDA.

Farzandingizni sinfga qanday yozish mumkin

Farzandingizga yaxshi maktabgacha ta'limga berishni xohlaysizmi? Bizning bolalar bog'chamiz - bu to'g'ri qaror!